Liefde overwint alles

Blind

Een 24-jarige jongen kijkt uit het raam van de trein en schreeuwt: “Papa, kijk de bomen gaan achteruit!” Papa glimlachteblind

Een jong stel zit vlakbij en kijkt de 24-jarige vanwege zijn kinderachtige gedrag met medelijden aan. 

Plotseling roept de jongen weer uit: “Papa, kijk de wolken lopen met ons mee!”

Het jong stel kon het niet laten en zei tegen de oude man: “Waarom ga je met je zoon niet naar een goede dokter?”

De vader glimlachte en zei: “Dat heb ik gedaan.

We komen net uit het ziekenhuis vandaan.

Mijn zoon was blind van geboorte.

Door een operatie kan hij vanaf vandaag zien… ”

Elke persoon op de planeet heeft een verhaal. Oordeel niet over mensen voordat je ze echt kent.

De waarheid kan u verrassen.

schrijver onbekend